Privacystatement voor klanten van Sligro-M

1. Inleiding

Sligro Food Group Belgium NV en Sligro MFS-Belgium NV  (hierna tezamen en apart: “Sligro”) bestaan uit verschillende foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de markt van de etende mens. Enerzijds hebben we als foodservicebedrijf Sligro-ISPC, met een landelijk netwerk van zelfbedieningsvestigingen en bezorgservice. Anderzijds hebben we JAVA dat met zijn bezorgservice zich vooral richt op de institutionele markt en catering. Maar Sligro bestaat uit meer: met het ZiN Inspiratielab helpen wij onze klanten om nog beter te worden in hun vak en business, met Sligro-ISPC.be en met javafoodservice.be bezorgen we onze klanten de nodige informatie en aanbiedingen en met o.a. 100° Magazine, Service Plus Magazine en Inspiration Plus bezorgen we onze klanten een regelmatige dosis inspiratie. 

Meer informatie over Sligro-ISPC kunt u vinden op de website www.sligro-ispc.be, meer informatie over JAVA Foodservice kunt u vinden op www.javafoodservice.be, meer informatie over Sligro-MFS-Belgium kunt u vinden op de website www.sligro-m.be en meer informatie over Sligro Food Group Belgium kunt u vinden op de corporate website www.sligrofoodgroup.be.

In dit Privacystatement staat beschreven op welke wijze wij de bedrijfs- en persoonsgegevens van prospects en huidige en voormalige klanten van Sligro verwerken in overeenstemming met de wetgeving van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”). Indien u na het lezen van dit Privacystatement nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van dit Privacystatement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

Wat is een persoonsgegeven?

Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie en alle verdere informatie hieraan verbonden, een persoonsgegeven. 

Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens. Dit Privacystatement geldt daarom niet voor de informatie over of verbonden aan uw onderneming, tenzij de informatie betrekking heeft op uw medewerkers. De producten die u bij Sligro koopt en/of bestelt, zijn ook geen persoonsgegevens omdat u deze koopt met het doel om deze verder te verkopen of voor andere bedrijfsmatige doeleinden. Deze aankopen zeggen daarom niets over u als persoon. 

Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?

Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die Sligro kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip.

2. Door wie worden uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt?

Sligro is verantwoordelijk voor de in deze Privacystatement beschreven verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Wij zijn respectievelijk gevestigd te:

Sligro Food Group Belgium NV

Wingepark 10
3110 Rotselaar
RPR Leuven
BE 0450.529.663

Sligro MFS-Belgium NV

Wingepark 10
3110 Rotselaar
RPR Leuven
BE 0793.523.841

3. Welke soorten gegevens verwerken wij?

Sligro kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken: 

a)   de bedrijfsgegevens van uw onderneming, zoals die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen;

b)   financiële gegevens van uw onderneming, zoals het BTW-nummer en indien uw onderneming op rekening kan kopen, ook het bankrekeningnummer;

c)   de contactgegevens van de eerste en tweede inkoper en van de overige contactpersonen binnen uw onderneming (geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer) en indien u een account heeft in het online bestelplatform: uw persoonsgegevens (geslacht, voornaam, achternaam en (optioneel) uw telefoonnummer), uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord), uw autorisatie (of u hoofdbeheerder, beheerder of besteller bent en ten behoeve van welke klantnummers (locaties) u bestellingen kunt plaatsen) en overige informatie van uw account, zoals uw functie en favoriete vestiging;

d)   de gegevens met betrekking tot de aankopen die met uw klantenkaart in een vestiging gedaan worden en de gegevens met betrekking tot de bestellingen die vanuit uw account in het online bestelplatform geplaatst worden;  

e)   onze communicatie met u, zoals chatberichten via social media, contact met onze Klantenservice, Support afdeling of onze vestigingen, indien u een contactformulier op een van onze websites invult, welke nieuwsbrieven u wenst te ontvangen, alsmede informatie over of een nieuwsbrief is geopend en op welke link in een e-mail is geklikt;   

f)    informatie die wij verzamelen indien u een van onze websites bezoekt, zoals uw IP-adres,  doorverwijzende website, surfgedrag, cookies en vergelijkbare technologieën;

g)   informatie die wij van de provider van social media (o.a. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest) ontvangen, afhankelijk van uw instellingen voor social. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij van een provider ontvangen en over het wijzigen van uw instellingen verwijzen wij u naar de website en/of het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk;

h)   uw locatiegegevens, mits u toestemming heeft gegeven om die te gebruiken;

i)    overige informatie die u met ons deelt, zoals interesses en voorkeuren die u met ons deelt, een reactie op social media of deelname aan een klantenonderzoek, een actie, prijsvraag;

j)    uw deelname aan evenementen, inspiratiesessies en trainingen.

 

We gaan ervan uit dat uw medewerkers door u voldoende geïnformeerd zijn over de doorgifte van hun persoonsgegevens aan Sligro.

4. Op welke wijze verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens?

Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij het belang van onze klanten voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met uw onderneming gesloten hebben, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij onze marketingactiviteiten en het onderzoek en de analyses die we doen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Sligro rusten of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Over de wijze waarop wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens precies verwerken informeren wij u in dit hoofdstuk.  

 

Prospects

Op basis van publiek beschikbare gegevens, kunnen wij uw onderneming, per (elektronische) post dan wel telefonisch contacteren met de vraag of uw onderneming klant van Sligro wil worden. We respecteren hierbij de gegevens opgenomen het Bel-me-niet-meer register. 

 

Klanten

Uitvoering geven aan de overeenkomst die Sligro met haar klanten heeft

Sligro heeft een overeenkomst met uw onderneming gesloten, zodat uw onderneming aankopen bij Sligro kan doen. Wij hebben uw bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om ervoor te zorgen, dat u aankopen kunt doen in een vestiging van Sligro, dat u bestellingen kunt plaatsen via het online bestelplatform van Sligro en die bestellingen geleverd kunnen worden, dat wij de aangekochte producten aan u kunnen facturen en dat wij zo nodig contact met uw onderneming op kunnen nemen. 

Klanten die hun aankopen zelf in een vestiging van Sligro doen

Om bij een vestiging van Sligro inkopen te kunnen doen, moet u in het bezit zijn van een klantenkaart. Een klantenkaart kan in een vestiging van Sligro aangevraagd worden, u kunt de klantenkaart online aanvragen door het invullen van het aanvraagformulier of een accountmanager van Sligro kan deze aanvraag voor u doen. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u om het nummer waaronder uw onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen staat ingeschreven (i.e. uw ondernemingsnummer). 

Per klantnummer verstrekt Sligro maximaal twee klantenkaarten. Deze klantenkaarten zijn persoonlijk. Daarom vragen wij u om de naam van de eerste inkoper en, indien u twee klantenkaarten wil ontvangen, dan vragen wij u ook om de naam van de tweede inkoper. Ook vragen wij u om uw e-mailadres (verplicht) en telefoonnummer (niet verplicht), zodat wij indien nodig contact met u op kunnen nemen. 

Bij het betreden van een vestiging van Sligro vragen wij u uw klantenkaart te tonen. U kunt enkel aankopen in een vestiging doen op vertoon van uw klantenkaart bij de kassa. De klantenkaart wordt bij de kassa gescand, zodat de gegevens van uw onderneming op de factuur afgedrukt kunnen worden. Tijdens uw bezoek kan u gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen, zodat wij kunnen controleren of uw naam op de klantenkaart staat of dat u gemachtigd bent om inkopen te doen namens de houder van de klantenkaart.

Klanten die gebruik maken van de Bezorgservice 

Indien Sligro met uw onderneming overeen is gekomen, dat uw onderneming gebruik kan maken van de Bezorgservice van Sligro, dan worden de gegevens van uw onderneming door de afdeling Support verwerkt. 

Bestellingen worden bij Sligro geplaatst via het online bestelplatform van Sligro. Wij verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor het verwerken van de bestelling. Binnen het online bestelplatform krijgt iedere gebruiker een eigen account. Het account van de hoofdbeheerder wordt door Sligro aangemaakt, waarna de hoofdbeheerder andere accounts aan kan maken. Op basis van het surf- en klikgedrag (afhankelijk van uw cookie instellingen) en transactiegedrag van uw account kunnen wij u attenderen op alternatieve of relevante producten.          

Gebruik contactgegevens

We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te nemen als dat nodig is in verband met de goede uitvoering van de overeenkomst die wij met uw onderneming hebben en de verplichtingen die daar voor Sligro uit voortvloeien, bijvoorbeeld in verband met uw klantenkaart, over een geplaatste bestelling, geplande levering of indien een product niet geleverd kan worden. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u te informeren over een recall, datalek of indien dat om een andere reden in uw belang is. Ook gebruiken wij uw contactgegevens – als klant van Sligro – om u per e-mail te informeren over aanbiedingen en acties, dagvers aanbiedingen, inspiratie & persoonlijke tips en/of onderzoek. 

U kunt zich voor (één van) deze e-mails uitschrijven via de link in die e-mails of door contact met Sligro op te nemen. U kunt zich voor deze e-mails uitschrijven via de link in die e-mails of door contact met Sligro op te nemen.  

Indien u uw bedrijfs- of contactgegevens bij ZiN Inspiratielab of een door ons georganiseerd event achterlaat dan laat u uw gegevens bij Sligro achter en kan Sligro die gegevens gebruiken om u te benaderen met informatie over Sligro en de vraag of u interesse heeft in een klantenkaart van Sligro.  

Kredietcheck

Wij kunnen een kredietcheck uit laten voeren via Graydon en/of Credit Safe om te beoordelen of uw onderneming op rekening, dus met inachtneming van een betalingstermijn, de aankopen af kan rekenen. Graydon en/of Credit Safe zal op basis van de haar beschikbare gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van uw onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. Sligro verstrekt hiertoe aan deze instanties enkel het nummer waaronder uw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen staat ingeschreven. Voor meer informatie over de wijze waarop Graydon en/of Credit Safe met uw bedrijfs- en persoonsgegevens omgaat, verwijzen wij u naar deze partijen.

Verbeteren dienstverlening Sligro

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te verwerken voor marketingactiviteiten en analyses, onderzoek en rapportages om onze dienstverlening te verbeteren, onze klanten relevantere aanbiedingen en een beter productaanbod te kunnen doen en te kunnen informeren, inspireren, om onze klantencontacten te verbeteren en om het design en de inhoud van onze websites en ons online bestelplatform te kunnen verbeteren. 

Ten behoeve van deze doelen analyseren we de aankoopgegevens van klantenkaarten en/of accounts voor het online bestelplatform van Sligro en vergelijken we deze informatie, alsmede uw bedrijfs- en persoonsgegevens met bedrijfs- en persoonsgegevens van andere klanten. Ook kunnen we uw bedrijfs- en persoonsgegevens verrijken met (geaggregeerde) gegevens die met behulp van analytische of marketingcookies of vergelijkbare technologieën via externe leveranciers zijn verkregen. We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens voor analysedoeleinden en gebruiken uw naam of e-mailadres daarvoor niet.

Camerabeveiliging

Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om met camera’s onze eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. De camerabeelden worden enkel voor deze doeleinden gebruikt. Alleen geautoriseerde medewerkers binnen Sligro hebben toegang tot de beelden. De beelden worden na vier weken verwijderd. 

Voorkomen fraude

We hebben er een gerechtvaardigd belang bij om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude. 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen. 

5. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Groepsmaatschappijen Sligro Food Group

Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die Sligro met uw onderneming heeft, dan zal Sligro uw bedrijfs- en persoonsgegevens met een of meerdere van haar groepsmaatschappijen delen. 

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te delen met een of meerdere van onze groepsmaatschappijen. Binnen Sligro worden bedrijfsactiviteiten geconsolideerd uitgevoerd in gecentraliseerde databases en systemen. Deze centrale databases en systemen kunnen door een groepsbedrijf worden gehost of beheerd voor andere groepsbedrijven. Daarnaast worden bepaalde operationele functies uit efficiencydoeleinden uitgevoerd door een groepsmaatschappij voor andere groepsmaatschappijen. Dit betekent dat onze groepsmaatschappijen mogelijk voor deze doeleinden toegang hebben tot uw bedrijfs- en persoonsgegevens. 

Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te delen met een of meerdere van onze groepsmaatschappijen in het kader van de direct marketing of lead generation (persoonlijk contact) activiteiten van deze groepsmaatschappijen. Deze groepsmaatschappijen mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die wij aan hen verstrekken alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij de gegevens aan hen hebben verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Verspartners

Wij werken nauw samen met zorgvuldig geselecteerde en gespecialiseerde dagversbedrijven op het gebied van vlees, AGF en wild en gevogelte; de Verspartners. Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die Sligro met uw onderneming heeft, dan zullen wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens met een of meerdere van onze Verspartners delen. Daarnaast hebben Sligro en de Verspartners er een gerechtvaardigd belang bij, dat Sligro verkoopinformatie over de producten van de Verspartners deelt om de dienstverlening te verbeteren, het aanbod van producten te verbeteren en relevante aanbiedingen aan klanten te kunnen doen. 

De Verspartners mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die Sligro aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Sligro de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Sligro en zijn leveranciers 

Sligro biedt sommige leveranciers inzicht in verkoopdata van Sligro Food Group en stelt hen op deze wijze in staat om gezamenlijk te groeien. Betere beslissingen kunnen hierdoor worden genomen, met als doel de behoefte van klanten beter te bedienen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de verkoopdata van klanten van Sligro, maar altijd op een niveau waardoor geen informatie over individuele klanten wordt gedeeld. Wij verstrekken dus geen bedrijfs- of persoonsgegevens aan onze leveranciers, tenzij u dat schriftelijk met de leverancier overeengekomen bent, Sligro of de leverancier daar een adequate juridisch grondslag voor heeft of u daar anderszins uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.  

Commerciële partners en dienstverleners 

Voor het leveren van onze diensten kunnen we gebruik maken van commerciële partners en dienstverleners. Deze derden mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die Sligro aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Sligro de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. 

Overheidsinstanties

We kunnen door de wet worden gedwongen om bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen. 

Websites van derden

De websites van Sligro kunnen links naar websites van derden bevatten. Als u deze links volgt, verlaat u de website(s) van Sligro. Dit Privacystatement is niet van toepassing op websites van derden. Sligro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van uw persoonsgegevens door deze derden. Het gebruik van deze websites is voor eigen risico. Meer informatie over hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan vindt u in het privacybeleid op deze websites (indien beschikbaar).

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw bedrijfs- en persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze Privacystatement zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal Sligro de bedrijfs- en persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, indien wij de gegevens voor statistisch onderzoek willen gebruiken. 

De bewaartermijn van de gegevens van prospects is onbeperkt, tenzij een prospect klant van Sligro wordt of aangeeft, niet langer als prospect beschouwd te willen worden. In dat geval verwijderen wij de gegevens direct. De verwerking van de verwijdering kan enkele weken duren, waardoor het mogelijk is dat uw onderneming nog wordt benaderd, ook nadat de gegevens zijn verwijderd.   

De bewaartermijn van de gegevens van klanten is maximaal één jaar nadat een klant de ‘vervallen status’ heeft gekregen, tenzij de gegevens bewaard moeten blijven in verband met een fiscale bewaartermijn of geanonimiseerd bewaard worden teneinde beschikbaar te blijven voor analyses en onderzoek. 

7. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

Sligro heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies. 

8. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Bij een gerechtvaardigd belang

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten. U heeft dit recht niet, indien wij bedrijfsgegevens verwerken, die geen persoonsgegevens zijn. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw bedrijfsgegevens om gaan, dan kunt u desondanks uiteraard contact met ons opnemen.

Indien u toestemming heeft gegeven

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming ook intrekken. Indien u uw toestemming in wil trekken, dan kunt u ook contact opnemen met de Klantendienst/commerciële binnendienst.

Overige rechten die de AVG u geeft

·       inzage van uw persoonsgegevens

·       rectificatie van uw persoonsgegevens

·       het wissen van uw persoonsgegevens

·       het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens

·       het recht op gegevensoverdraagbaarheid  

·       het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Indien u een beroep wil doen op een of meerdere rechten die u op grond van de AVG heeft, dan kunt u daarvoor contact opnemen met onze Privacy officer. De contactgegevens van onze Privacy officer treft u aan het einde van dit Privacystatement aan.

Wilt u in uw verzoek de volgende informatie vermelden?

·       op welk(e) recht(en) uw verzoek betrekking heeft

·       de reden van uw verzoek (indien u dat aan ons kenbaar wil maken)

·       uw klantnummer (indien u klant van Sligro bent, graag eveneens de correcte juridische entiteit)

·       het ondernemingsnummer waaronder uw onderneming  staat ingeschreven

De AVG verplicht Sligro om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan Sligro u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Indien Sligro uw identiteit niet kan bevestigen, dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.  

9. Contactgegevens Privacy officer

De contactgegevens van de Privacy officer zijn:

 

Sligro Food Group

T.a.v. de Privacy officer

Postbus 47

5460 AA  VEGHEL

T: 0413-343500

E: privacyofficer@sligro.nl 

10. Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u deze klacht indienen bij de Privacy officer van Sligro Food Group.   

 

U hoeft uw klacht niet eerst aan Sligro kenbaar te maken, maar kunt deze ook direct bij een toezichthoudende autoriteit van uw keuze (www.gegegevensbeschermingsautoriteit.be). Uiteraard stellen wij het wel zeer op prijs indien u uw klacht eerst bij Sligro neerlegt, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om uw probleem op te lossen.

11. Slotopmerkingen

Deze versie van het Privacy statement is ingegaan op 1 januari 2023 en vervangt het vorige Privacy statement. Indien daar aanleiding voor is, dan zullen wij dit Privacy statement aanpassen. De meest recente versie van dit Privacy statement zal steeds beschikbaar zijn op deze website.